Del nyheden

I sidste uge havde vi besøg af 20 repræsentanter fra den hollandske erhvervsskole ROC Nijmegen i selskab med SOSU Nord. De havde taget turen på næsten 900 km til Aalborg for at få indblik i, hvordan det danske sundhedssystem er organiseret, og hvordan velfærdsteknologi og sundhedsløsninger kan inddrages og anvendes i skoleregi.

Derfor blev delegationen blandt andet introduceret for vision og design af de danske erhvervsuddannelser i forhold til sundheds- og velfærdssektoren i Danmark. For også at få indsigt i hvordan der arbejdes med den danske sundhedssektor i praksis i private virksomheder, var de på besøg hos os på Fåborgvej 15A, hvor de blev præsenteret for en bred pallette af produkter henvendt til sundhedssektoren.

besøg på Fåborgvej

Produkterne på Fåborgvej 15A
Da der er fire virksomheder på adressen, var der rig mulighed for at give de besøgende en indsigt i, hvordan vi arbejder med produkter til sundhedssektoren på flere forskellige niveauer.

LT Automation fremviste, hvordan der i denne virksomhed arbejdes med sundheds- og velfærdsteknologi bl.a. til håndtering af blodprøver, samt hvordan virksomhederne Robert ApS og Melvin Robotics ApS er startet som projekter i virksomheden.

Melvin Robotics ApS præsenterede både hjælpemidlet MELVIN®, servicerobotten Sanbot og robotten AV1, der er udviklet af No Isolation. Her blev der specielt draget paralleller til undervisningssektoren, da både Sanbot og AV1 giver spændende muligheder til denne sektor. Sanbot kan anvendes til programmeringskurser og give studerende en forståelse programmeringssprog m.m., som unægtelig bliver en del af den digitaliserede fremtid. Robotten AV1 har til formål at være elevens øjne, øre og stemme, når han eller hun ikke har mulighed for at være der. Det kan eksempelvis være som følge af længerevarende sygdomme.

Ved robotten ROBERT® fik de viden om, hvordan Robert ApS kobler teknologi sammen med rehabilitering og nu kan hjælpe både borgere og personale med verdens første genoptræningsrobot til sengeliggende patienter.

Herforuden fik gæsterne også et indblik i, hvordan der arbejdes med sansestimuli og æstetik i ABRACE ApS, og hvordan der herigennem ønskes at gøre en forskel for borgere med fysiske og psykiske udfordringer.

Efterfølgende tog gæsterne videre til vores nabo, Center For Velfærdsteknologi Nord, hvor de kunne høre om andre velfærdsteknologier og opleve brug heraf.

Om ROC Nijmegen
ROC Nijmegen tilbyder deres studerende kurser inden for erhvervsmæssig uddannelse. Omkring 9.500 studerende er tilknyttet erhvervsskolen, hvor fokus bl.a. er på at give de studerende god forberedelse på fremtidige job. Derfor foregår flere af kurserne mv. i tæt samarbejde med erhvervslivet, herunder både private og offentlige virksomheder. Læs mere om ROC Nijmegen her.

Flere nyheder fra Melvin Robotics

SE ALLE NYHEDER