Del nyheden

Dannelse, uddannelse og inddragelse af fremtidens borgere
Til KL’s Børn & Unge Topmøde 2018 går vi i dialog med kommuner, regioner, politikere og ansatte om, hvordan robotteknologi kan bruges i skoler og undervisningsregi blandt andet til at mindske ensomhed hos langtidssyge børn og unge. Topmødet henvender sig til alle med ansvar for og interesse i 0-18 år-området med oplæg centreret om dagstilbuds- og folkeskoleområdet. Sidste år var der 1600 deltagere, og der forventes mindst lige så stor tilslutning denne gang. Dette års tema er ”Dannelse, uddannelse og inddragelse af fremtidens borgere”.

Besøg messestand 34 til topmødet og hør mere om vores arbejde med robotteknologi i uddannelsessektoren. Du kan finde program for dagen her.

AV1 robot

Mød AV1 og bliv klogere på robotten, der bekæmper ensomhed
På vores stand kan du stifte bekendtskab med robotten AV1, der er verdens første kommunikationsrobot til børn og unge med langvarige sygdomme (fx kræft). Robotten har til formål at bekæmpe ensomhed blandt langtidssyge børn bl.a. ved at give børnene mulighed for at opretholde deres deltagelse i undervisningen.

Mere end 6600 børn og unge i Danmark er i længere perioder for syge til at gå i skole. Social isolation blandt børn kan være ødelæggende og kan føre til lavt selvværd, svær depression og social usikkerhed. AV1 fungerer som øjne, øre og stemme, når man ikke selv kan være der. Hjælpemidlet AV1 bidrager derved til at bekæmpe den ensomhed, der kan opstå ved længerevarende sygdomsforløb. Med AV1 er det muligt at deltage i timen og holde kontakt med venner hjemmefra eller fra hospitalssengen, og den syge elev kan deltage på sine egne betingelser ud fra helbred, overskud og behov.

AV1 bekæmper ensomhed

AV1 hjælper børn med længerevarende sygdomme og psykiske lidelser
Selvom AV1 primært henvender sig til langtidssyge børn og unge, er det ikke kun denne målgruppe, der kan anvende AV1. Der er blandt andet mange udfordringer med at inkludere børn med fx autisme og ADHD i skolen. Børnene er ikke i stand til at gå i skole, fordi de mistrives, får angst og selvskadende adfærd samt udvikler skolevægring. Dette kan medføre, at børn med handicap m.m. mister flere års skolegang. Med AV1 får disse børn en stemme i klassen, selvom de ikke har mulighed for eller overskud til at deltage grundet psykiske og/eller fysiske udfordringer [Robotter hjælper hospitalsbørn tilbage i skolen].

Vi ser frem til at præsentere AV1 for de deltagende til Børn & Unge Topmødet 2018.

Flere nyheder fra Melvin Robotics

SE ALLE NYHEDER