Del nyheden

I en verden, der konstant udvikler sig, er det vigtigt at have fremtidens udvikling for øje. At robot- og velfærdsteknologi bliver en del heraf, er efterhånden helt indiskutabelt. Det betyder også automatisk, at vi skal være opmærksomme på en hastig teknologisk udvikling og på de krav og kompetencer, fremtiden kan byde på. Derfor har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sat fokus på teknologiforståelse på landets erhvervsskoler og etableret 9 nye videnscentre. I Melvin Robotics ApS er vi stolte af at kunne bidrage til Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark med robotterne Sanbot og AV1.

Jeg anser Melvin Robotics som en innovativ, nyskabende og nytænkende virksomhed, og det er netop deres arbejde med robotter til undervisningsbrug, der er ekstra interessant for Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark”, fortæller Bent Fuglsbjerg, Leder af Læring, Kvalitet og Innovation på SOSU Nord.

 

Melvin Robotics og Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark
Lasse Thomsen, CEO Melvin Robotics, og Bent Fuglsbjerg,
Leder af Læring, Kvalitet og Innovation på SOSU Nord

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark
Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark indbefatter SOSU Nord, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og Social- og Sundhedsskolen Fyn, der alle samarbejder med landets øvrige SOSU-skoler.

Formålet med det nye center er at forberede elever inden for sundhed, omsorg og pædagogik på fremtidens arbejdsmarked, hvor velfærdsteknologi og teknologisk indsigt får en større rolle. Det sker gennem tre fokusområder, hvor der indsamles og udvikles viden: Velfærdsteknologi, Simulation og Innovativ Læring. Hovedopgaven er at løfte elevernes kompetencer i forhold til velfærdsteknologi, så de bliver bedre til at operationalisere og forstå velfærdsteknologi – og hvordan teknologien virker i vores hverdagsliv.

Med teknologi som fokuspunkt
Videnscentret investerer i højspecialiseret udstyr og teknologi, der skal gøre eleverne kloge på velfærdsteknologi og bidrage til, at de får innovation ind under huden. Det er teknologier, som direkte bidrager til velfærdsydelser såvel som teknologier og digitale løsninger, der indirekte fører til forbedret velfærd. Flere af de nyeste teknologier kan eksempelvis opleves i SOSU Nords Future Lab. Her kan du også stifte bekendtskab med både Sanbot og AV1.

Fra 2.06 kan du se Lasse og MELVIN®

Eleverne får erfaring med at håndtere velfærdsteknologi og herigennem bedre forudsætninger for at kunne matche de krav og kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked.

 

Videnscentre for teknologi
I 2016 blev 140 millioner kr. øremærket til etablering og drift af nye videnscentre på erhvervsskoleområdet. Dette med henblik på et kompetenceløft i erhvervsuddannelserne. I september 2017 var 9 nye erhvervsfaglige videnscentre godkendt. Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark er et af to velfærdsteknologiske videnscentre i Danmark. Derudover er der Videnscenter for Velfærdsteknologi Østdanmark.

SOSU Nord er værtsskole for Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark, og videnscentret drives i fællesskab med partnerskolerne Social- og sundhedsskolen Fredericia – Vejle – Horsens og SOSU Fyn. De tre skoler dækker med hver deres spidskompetencer de tre områder: simulation, innovation og læringsteknologi samt velfærdsteknologi.

Mød Sanbot og AV1, når Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark slår dørene op d. 12.04.2018 fra 14.00-16.00. Tilmeld dig her.

Flere nyheder fra Melvin Robotics

SE ALLE NYHEDER